Patent do uzyskania dzięki BrandPat.

Patent do uzyskania dzięki BrandPat.
brak zdjęcia

Kancelaria Rzeczników Patentowych BrandPat to podmiot, które warto polecić reprezentowanie naszej firmy przed Urzędem Patentowym. Jesteśmy coraz bardziej świadomi tego, jak ważna jest ochrona własności intelektualnej, która jest przecież znaczącą wartością dla firmy. To ona przecież przyczynia się do sukcesu firmy w dobie społeczeństwa informacyjnego, w którym żyjemy. Wiedza i sposób jej zmaterializowania przyczynia się do przewagi konkurencyjnej w dobie społeczeństwa wiedzy. To właśnie wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy przyczynia się do budowania wartości dodanej firmy, czy też jego innowacyjnego produktu.

Nazwa: BRANDPAT KANCELARIA RZECZNIKÓW PATENTOWYCH CHLEBICKA CZYŻ GAŁĄZKIEWICZ ZIÓŁKOWSKI SPÓŁKA PARTNERSKA

Adres: HOŻA 29/31 00-521 WARSZAWA

Adres www: