Co warto wiedzieć o audycie podatkowym?

Co warto wiedzieć o audycie podatkowym?
brak zdjęcia

Prowadząc firmową księgowość powinniśmy też przeprowadzać co pewien czas audyt podatkowy. Najlepiej gdy robimy to regularnie i cyklicznie. Jest to kompleksowe weryfikowanie prawidłowości zastosowanych zasad podatkowych, następnie na podstawie przygotowanego raportu można wyeliminować błędny i nieprawidłowości, a zatem ograniczyć ryzyka z tym związane. Audyt podatkowy może obejmować: podatek dochodowy, podatek od towarów i usług, podatek od nieruchomości. Może też obejmować obszary działalności przedsiębiorstwa: sprzedaż, inwestycje, należności lub po prostu konkretne zdarzenia gospodarcze. Raport przygotowany po przeprowadzeniu audytu zawiera diagnozę nieprawidłowości oraz rekomendowane rozwiązania i działania. Audyt powinien być przeprowadzany przez doświadczonego doradcę lub biegłego rewidenta, gdyż tylko osoby posiadające fachową wiedzę i doświadczenia są w stanie dokonać wyjątkowo szczegółowej analizy.

Nazwa: ART RYNKOWSKA, KOSIERADZKI, PIEKARZ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Adres: Bukowińska 24A lok. 83 02703 Warszawa

Adres www: www.womensday.pl