Reprywatyzacja pod czujnym okiem specjalistów

Reprywatyzacja pod czujnym okiem specjalistów

Reprywatyzacja jest złożonym procesem, polegającym na zwrocie wcześniejszym właścicielom majątku przejętego przez państwo na drodze nacjonalizacji bądź wywłaszczenia. Po 1989 wprowadzone decyzje administracyjne i wyroki sądowe zezwalają prywatnym właścicielom na podjęcie próby zwrotu bezprawnie zagrabionych dóbr. Kancelaria reprywatyzacyjna działająca w Gdańsku i Warszawie, jest wyspecjalizowana w reprezentowaniu swoich klientów w trakcie procesu o odzyskanie odebranego mienia. Reprywatyzacja pochłania kilkanaście tysięcy złotych na samym etapie sądowym. Dlatego całe postępowanie powinno przebiegać pod czujnym okiem fachowców, którzy pomogli niejednemu klientowi. Więcej informacji uzyskasz na stronie www.kancelariareprywatyzacyjna.pl

Nazwa: Dart DG Staszak Kełpiński Spółka Jawna

Adres: ul. Jaśkowa Dolina 4/3 80-252 Gdańsk

Adres www: http://www.kancelariareprywatyzacyjna.pl/